Oferujemy Państwu specjalistyczną farbę TEKNOS Timantti Clean. Przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, w suchych, narażonych na wilgoć oraz mokrych pomieszczeniach, w których wymagane jest zwalczanie bakterii i zachowanie czystości. Farba posiada atest PZH i przeznaczona jest do takich pomieszczeń i obiektów, jak: szpitale, centra zdrowia i inne pomieszczenia opieki zdrowotnej, domy dla seniorów, domy mieszkalne,
szkoły i inne pomieszczenia użyteczności publicznej, a także pomieszczeń, w których przetwarzana jest żywność.

Timantti Clean nadaje się do użycia w pomieszczeniach o kategorii korozyjnej 04 oraz 05, w których powierzchnie ścian oraz sufitów muszą być
utrzymane w czystości i być bardzo odporne. Zawarte w farbie antymikroby wpływają korzystnie na funkcjonowanie pomieszczeń (zachamowanie rozwoju bakterii). Właściwości antymikrobów opierają się na zawartym w farbie srebrze, które zapobiega rozmnażaniu się szkodliwych komórek i przerywa ich przemianę materii. Zwiększanie się mikrobów jest powstrzymywane. Mechaniczne zużycie powierzchni podtrzymuje skuteczność antymikrobów, ponieważ wpływa na całą powierzchnię farby.

Działanie antymikrobów jest testowane zgodnie ze standardami JIS Z 2801 oraz ISO 22196. W warunkach testowych MRSA ilość bakterii zmniejszyła się w ciągu 24 godzin o ponad 99,9% (Instytut Zdrowia Narodowego Uniwersytetu w Helsinkach, Wydział Medyczny 2012).

Zawarte w farbie Timantti Clean składniki działają skutecznie m.in. przeciwko następującym rodzajom bakterii:

Rodzaj Przykładowe gatunki
Bakterie gram-ujemne P. aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E coli, K pneumoniae
Bakterie gram-dodatnie S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis
Bakterie odporne na antybiotyki MRSA, VRE, bakterie odporne na różnorodne leki, P. aeruginosa,
bakterie odporne na wankomycynę, Enterococcus faecium
Pleśnie oraz drożdżaki Candida glabrata, Candida albicans, candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae

Kategoria korozyjności 04 = szczególnie duże obciążenia i wymagania w suchych pomieszczeniach. Reprezentowana jest przez suche pomieszczenia, których powierzchnie narażone są na szczególnie duże obciążenia i muszą wytrzymywać czyszczenie i wycieranie. Takimi miejscami są na przykład często używane pomieszczenia publiczne, sale ćwiczeń, sale szkolne, pokoje na piętrach oraz sale szpitalne.

Kategoria korozyjności 05 = szczególnie duże obciążenia i wymagania w pomieszczeniach. Reprezentowana jest przez pomieszczenia, których powierzchnie narażone są na duże obciążenia, wilgoć i skondensowaną wodę (wilgotne pomieszczenia oraz inne podatne na wilgoć — a przez to i
na mikroby — otoczenia). Powierzchnie muszą wytrzymywać czyszczenie i wycieranie. Takimi miejscami są na przykład sauny i toalety.

Karta techniczna Timantti Clean - POBIERZ

Atest PZH - POBIERZ

Timantti Clean - broszura - POBIERZ